Responsive image

En dat ..

…de Nevengeul in 2015 gerealiseerd is?

…naast de vacatures, ook de NijmegenSchool en diens opleidingsaanbod op de site van het Loopbaanplein te vinden is?

…inhuurmedewerkers sinds juni 2015 interne kandidaat zijn?

…er 2100 brieven verstuurd door onze collega’s zijn aan omwonenden van Heumensoord, met informatie over de opvang van vluchtelingen?

…de Oversteek de Nationale Bouwprijs 2015 heeft gewonnen?

…de website van het Loopbaanplein gemiddeld 1,5 minuut per bezoek wordt bekeken?

…de afdeling Publiekszaken wekelijks 4.500 telefoontjes krijgt?