Nijmegen ontwikkelt door

Door wethouder Ben van Hees

Responsive image


Ook in 2015 was de gemeentelijke organisatie volop in beweging. We maken de beweging naar de stad en halen meer informatie op bij bewoners van onze stad. Daar passen we de huisvesting van onze medewerkers op aan: het Stadhuis wordt Huis van de Stad.

In dit Sociaal Jaarverslag zien we dat het aantal jongeren binnen onze organisatie opnieuw is gestegen. Daarnaast zijn er steeds meer vacatures en is de doorstroom van medewerkers binnen de eigen organisatie ook dit jaar hoog. Het aantal inhuurmedewerkers is gedaald en tegelijkertijd zien we een toename van het aantal tijdelijk ambtelijke aanstellingen. In 2015 is er gekeken naar de rechtspositie van payrollmedewerkers, en is besloten om medewerkers met een inhuurcontract als interne kandidaat te beschouwen.

Werk en zorg combineren

Steeds meer mensen hebben te maken met mantelzorg: ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen mantelzorg. 1 op de 6 werknemers verleent meer dan 8 uur per week mantelzorg. Ook binnen gemeente Nijmegen is dit een belangrijk onderwerp. We waarderen mantelzorgers in onze organisatie en bieden (maat)werkoplossingen voor hen die dat nodig hebben.

Dat is belangrijk omdat we een goede werkgever willen zijn, maar óók omdat we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben voor andere organisaties. Maatschappelijk gezien zal er immers steeds meer een beroep gedaan worden op mantelzorg.
 In het Sociaal Jaarverslag lees je wat gemeente Nijmegen in 2015 heeft gedaan voor mantelzorgers én wat de plannen zijn voor 2016. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat mantelzorgende medewerkers het gesprek aangaan met hun leidinggevende.

Beweging naar de stad

De beweging naar de stad maken we onder andere door steeds meer Stips te openen. Stips zijn ontmoetingsplekken in wijken, waar bewoners naartoe kunnen voor diverse vragen. In 2015 zijn er een aantal nieuwe Stips geopend. Daarnaast is het gemeentehuis in ontwikkeling om een plek te worden waar de burger en het bedrijfsleven de gemeente kan ontmoeten. De huisvesting van de gemeentelijke panden wordt hierop aangepast. Het stadhuis wordt hiermee het Huis van de Stad.

Vanuit mijn eigen portefeuille was 2015 het jaar van het binnenhalen en voorbereiden  van de Giro d’Italia en natuurlijk het kroonjaar 2016. Allebei projecten die in 2016 Nijmegen op zijn allermooist laten zien. Nijmegen gaat een prachtig jaar tegemoet!

Ben van Hees
Wethouder Personeel, Informatie en Facilitair